Bureau Grotesk
Menu
DesignTank Social design 3 juni 2020 – Bureau Grotesk
Deel deze post:

DesignTank
Vormgeven aan maatschappelijke impact.

Onder de naam DesignTank gaan we een nieuwe uitdaging aan. Een design gedreven denktank met maatschappelijke impact als doel.


Al jaren is Bureau Grotesk gefocust op de cultuursector. Hier kruisen gedurfde ideeën en vernieuwende vormgeving elkaar. Een kruispunt waar wij ons beste werk kunnen maken.

De kracht die we daar leveren gaan we verleggen naar het maatschappelijke domein. Creatieve inzichten, scherpe ideeën en doordachte uitwerking. Met die formule willen we positieve impact realiseren.

Van slingerend plastic op de markt tot toegankelijkheid van informatie bij de overheid.

In de hele samenleving groeit de vraag naar creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Het beeld van grijze mannen die vanuit hun Haagse werktorens oplossingen bedenken voor de wereld meters daaronder houdt geen stand. Veel creatieven en andere eigenwijze visionairen hebben ideeën die samen nog krachtiger zijn.

Doel van de designtank is het samenbrengen van deze mensen, en ze te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken en probleem-eigenaren. Voor grote en kleine ideeën, lange en korte projecten. Wat telt is het resultaat: een slimmere oplossing, een betere maatschappij, een doordachtere toekomst.

Weerbaar worden door te gamen. Dit concept ontwikkelden we gericht op jonge statushouders.

Achtergrond

In de afgelopen 2 jaar hebben we gewerkt aan een innovatieve bijdrage in het bestrijden van mensenhandel. Samen met het Openbaar Ministerie ontwikkelen we een methode die het melden van misbruik toegankelijker en laagdrempeliger maakt. Deze samenwerking komt voort uit het No Minor Thing traject van What Design Can Do.

Het toepassen van creativiteit op hardnekkige problemen geeft ons een waanzinnige partij positieve energie. De lessen uit dit traject zetten we voort binnen de DesignTank. Het heeft onze ogen geopend voor de impact die creativiteit kan maken.

 

Methode

Binnen de DesignTank komen 3 dingen samen:

• Vraagstukken
• Kennis
• Creativiteit

Deze pijlers geven een solide recept voor oplossingen.

The Shocking Truth lokt ouders naar een website die hen over mensenhandel leert.

Team

Diversiteit is het antwoord op stoffige ideeën die niet aanslaan. Verschillende disciplines en krachten zorgen voor vernieuwende inzichten, betere oplossingen en een plan dat over de hele breedte uitvoerbaar is.Bijvoorbeeld: Researchers, stakeholders, end-users, ervaringsdeskundigen, creatieven, econometristen, financierders, marketeers.

 

What’s Next?

We zoeken mensen, teams, organisaties die uitgedaagd willen worden om in samenwerkingsverband vorm willen geven aan een betere toekomst.

 

Denk en doe mee:

• Draag een probleem aan
• Draag een idee aan
• Doe en denk mee!

 

 
    Ja! Schrijf me in voor de nieuwsbrief.

    Deel deze post

    Meld je aan!Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. We versturen er ongeveer 4 per jaar.