Bureau Grotesk
Menu
Cultuur
Activisten
Thomas van Asselt Concept + Code
Museum-Nerd Mag je wakker maken om in musea weg te dromen.
Suzanne Hoenderboom Layout + Design
Type Queen Houdt van sommige fonts meer dan van haar collega's.
Evert de Vries Strategie + Marketing
Film-Freak Kijkt 300 films per jaar voor het Leids Film Festival.
Strategie
Strategie geeft richting aan elk merk en project. Met onze merk-workshop duiken we in de missie en ethiek van de organisatie en diens doelgroep. Resultaat is een vruchtbaar en concreet fundament voor alle communicatie. Met de scherpe inzichten uit de workshop kunnen we de brug slaan tussen idee en publiek.
Bureau Grotesk
Merk
Bureau Grotesk
Markt
Bureau Grotesk
Branding
Bureau Grotesk
Marketing
Concept
De concepten die we bedenken maakt de strategie concreet. Het zijn doelen vertaald naar ideeën. De speerpunten van de strategie maken we voelbaar met ideeën die verwonderen.
Design
Met design maken we ideeën zichtbaar. Zo maken we abstracte ideeën inzichtelijk, aantrekkelijk en overtuigend. Van alle verschillende soorten communicatie en media maken we een consistent en begrijpelijk verhaal. Elke keer dat het merk ‘spreekt’ is een kans om de visie voelbaar te maken. Van een totaal overzicht tot in de kleinste details.
Cultuur verbindt.
Binnen elk project zoeken we naar mogelijkheden om drie domeinen te verbinden: Cultuur, Maatschappij en Innovatie. Zo zoeken we altijd naar nieuwe manieren om mensen enthousiast te maken voor ideeën. Elk domein heeft zijn eigen kracht en samen zorgen ze voor de meeste impact.
Cultuur
De culturele sector heeft de kracht van verbeelding, van dromen en verbintenis. Een portie cultuur kan ideeën tot leven wekken en aantrekkelijk maken.
Innovatie
Innovatie biedt ruimte voor experiment, groei en vooruitgang. Voor organisaties met visie is dit domein een kans om vooruit te lopen in hun sector, en mee te groeien met hun publiek.
Maatschappij
Een betere samenleving is een collectieve verantwoordelijkheid. Partijen die hier moedig het voortouw in nemen verdienen het om opgemerkt te worden. Maatschappijlijke impact verdient een podium.
Opdracht­gevers